Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Konecznego w Krakowie

 

 

 

Zespół zabudowy gdzie pierwszy etap dotyczył opracowania projektu budynk mieszkaniowego wielorodzinnego.